Els manuscrits del Cançoner sagrat de vides de sants

Sergi Barceló i Trigueros

Resumen

L’estudi de l’obra de Miquel Ortigues comporta una sèrie d’obstacles difícils de resoldre ateses les mancances documentals que es tenen a l’abast. Tot i això, l’estudi minuciós dels manuscrits del Cançoner sagrat de vides de sants pot oferir molta informació i encendre algunes llums per tal de resseguir les petjades d’aquest autor. Així ha ocorregut en analitzar aspectes formals com les filigranes del paper, el tipus de lletra, la composició dels quaderns o la pròpia història dels manuscrits. És ara que es pot començar a parlar de forma empírica de les dates, del procés de redacció i plantejar acaraments amb altres documents d’Ortigues per a albirar noves informacions que podrien resultar reveladores.

Palabras clave

Codicology; Cançoner sagrat; Miquel Ortigues; Hagiografia; Poesia valenciana del segle xv

Referencias

AMADES, Joan & Josep COLOMINES (1946-1948), Els goigs, Barcelona, Orbis.

BITECA (2015), Beltran, Vicenç & Gemma Avenoza, & Lourdes Soriano, Bibliografia de Textos Antics Catalans, Valencians i Balears, dins Philobiblon, Berkeley, Bancroft Library <http://bancroft.berkeley.edu/philobiblon/biteca_es.html> [Consulta: 15/01/2017].

BOHIGAS, Pere (ed.) (1968), Cincuenta años de la antigua Biblioteca de Cataluña, Barcelona, Biblioteca Central de la Diputación de Barcelona.

BRIQUET, Charles-Moïse (1923), Les filigranes: dictionnaire historique des marques du papier, dès leur apparition vers 1282 jusqu’en 1600, 4 vols., Leipzig, Karl W. Hiersemann.

CABANES, María Luisa, María Milagros CÁRCEL, & Mari Carmen YAGO (1974), «El archivo de la colegiata de Játiva y sus filigranas», Ligarzas, 6, València, Universitat de València-Departament d’Història Medieval, p. 5-120.

COURCELLES, Dominique de. (1986a), «De la louange collective à l’angoisse du salut individuel: Étude du ms. 3 de la bibliothèque de Catalogne à Barcelone», Mélanges de la Casa Velázquez, 22, p. 111-119. https://doi.org/10.3406/casa.1986.2463

COURCELLES, Dominique de. (1986b), «Els cossos dels sants en els càntics catalans del final de l’Edat Mitjana», Estudis de literatura catalana en honor de J. Romeu i Figueras, 1, Barcelona, Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalana-Universitat Autònoma de Barcelona-Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 377-393.

DUTTON, Brian, et al. (1982), Catálogo-Índice de la poesía cancioneril del siglo XV, Madison, Hispanic Seminary of Medieval Studies.

FOULCHÉ-DELBOSC, Raymond, & Jaume MASSÓ I TORRENTS (eds.) (1912), Cançoner sagrat de vides de sants, Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils.

GARCIA, Marinela (2016), «Ordenat per lo discret en Miquel Ortigues, notari de València. Sobre l’autoria i les edicions de Lo plant de la Verge Maria fins al segle XXI», La literatura medieval hispánica en la imprenta (1475-1600), València, Publicacions de la Universitat de València.

GINER, Rosa (1991), Descripció dels manuscrits del fons Serrano i Morales, València, Ajuntament de València.

BIBLIOTECA DE CATALUNYA (1959), Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona, Barcelona, Diputació Provincial.

INSTITUT DE RECHERCHE ET D’HISTOIRE DES TEXTES (1977), Guide pour l’elaboration d’une notice de manuscrit, París, Centre National de la Recherche Scientifique.

MARTÍNEZ, Tomàs (2014), «Creación y devoción en cancioneros catalanes: el Cançoner sagrat de vides de sants», Revista de Poética Medieval, 28, p. 77-92.

MASSÓ i Torrents, Jaume (1906), «Manuscrits catalans de València», Revista de Bibliografia Catalana. Catalunya-Balears-Rosselló-València, 6, p. 145-269.

MASSÓ i Torrents, Jaume (1914), «Bibliografia dels antics poetes catalans», Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans, 1.

MASSÓ i Torrents, Jaume (1932), Repertori de l’antiga literatura catalana. La poesia, 1, Barcelona, Alpha.

MATEU Ibars, M. Dolores (1970), «San Vicente Mártir en las Cobles fetes en laors de diversos sants», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 46/1, p. 377-393.

MCEM Base de dades de Manuscrits Catalans de l’Edat Moderna, dir. Eulàlia Duran, coord. Maria Toldrà, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans <http://mcem.iec.cat> [Consultat: 15/01/2017].

MIQUEL I PLANAS, Ramon (1915), «El Cançoner devot de’n Miquel Ortigues (segle XVI)», Bibliofília. Recull d’estudis, observacions, comentaris y notícies sobre llibres en general y sobre qüestions de llengua y literatura catalanes en particular, 2, Barcelona, p. 1-55.

PALÀCIOS, Josep (ed.) (1977), Poesia religiosa del segle XVI. III, Lo Plant de la verge Maria (1512), Cobles noves de la verge Maria (1519), Cobles novament emprimides de la salutació de nostra senyora (1535), València, Gràfiques Soler.

PARRAMON, Jordi (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval, Barcelona, Curial-Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

RIBELLES Comín, José (1929), Bibliografía de la lengua valenciana, 2, Madrid.

RUBIÓ I BALAGUER, Jordi, & Jaume MASSÓ TORRENTS (1989), Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca de Catalunya, 1, Barcelona, Biblioteca de Catalunya.

SALVÁ I MALLÉN, Pere (1872), Catálogo de la Biblioteca de Salvá, 1, Valencia, Imp. de Ferrer de Orga.

VALLS I SUBIRÀ, Oriol (1970), Paper and watermarks in Catalonia, 2 vol., Amsterdam, The Paper Publications Society.
DOI: https://doi.org/10.14198/rcim.2018.7.02

Licencia de Creative Commons
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.