Journal of New Approaches in Educational Research

Journal of New Approaches in Educational Research és una revista científica digital internacional en obert sobre investigacions de l'àmbit educatiu. Actualment està indexada a ESCI, de Thomson & Reuters.